Alg.voorwaarden - Dierenoppas Purmerend

Ga naar de inhoud

Alg.voorwaarden

    
        Algemene Voorwaarden Dierenoppas Purmerend, Hoorn en omstreken:
               
Art.1
Na ondertekenen van de oppasovereenkomst heeft u 8 dagen bedenktijd, tenzij de oppasovereenkomst minder als 2 weken voor de 1e oppasdag is ondertekend.
Na 8 dagen is de oppasovereenkomst definitief en bent u het bedrag, zoals genoemd in de oppasovereenkomst verschuldigd.
Het totale bedrag van de oppasovereenkomst dient binnen 8 dagen na ondertekening, doch uiterlijk 8 dagen voor de 1e oppasdag op onze rekening te zijn bijgeschreven.
Indien de oppasovereenkomst korter als 8 dagen voor de 1e oppasdag tot stand komt, dient deze direct te worden voldaan, hetzij contant, hetzij door overschrijving.     
Het bedrag dient in ieder geval de dag voor de 1e oppasdag in bezit te zijn van Dierenoppas Purmerend.
Art. 2
De verzorging van Dierenoppas Purmerend bestaat uit:
- Dieren eten en drinken geven
- Verschonen van kattenbak(ken), indien er kat(ten) te verzorgen zijn
- Verschonen van kooi(en), indien er kooidier(en) te verzorgen zijn
- Aandacht geven aan de dieren
- Borstelen van de dieren voor zover dit nodig is
- Dieren medicijnen toedienen indien van toepassing en aangegeven op intakeformulier of na eventueel bezoek dierenarts op voorschrift dierenarts
- Het opruimen van eventuele ongelukjes van de dieren, zoals: urine, braaksel en ontlasting
- De brievenbus legen en post op een daarvoor afgesproken plaats neerleggen
- Overige werkzaamheden zoals deze worden vermeld op het intakeformulier
Dierenoppas Purmerend zal deze werkzaamheden met de grootst mogelijke zorg uitvoeren.
Art. 3
De opdrachtgever is voor de periode van afwezigheid verantwoordelijk voor voldoende hoeveelheden voer, verzorgingsartikelen, eventuele medicijnen en schoonmaakmiddelen,   tenzij anders is overeengekomen in de oppasovereenkomst.
Bij onvoldoende voer, verzorgingsartikelen, medicijnen en schoonmaakmiddelen, worden niet alleen de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht, maar ook 7,50 euro voor elke keer dat er boodschappen gedaan moeten worden.
Mits deze kosten niet boven de 50,00 Euro uitkomen, zullen deze door Dierenoppas Purmerend worden voorgeschoten, deze kosten worden na afloop van de oppasperiode in rekening gebracht en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
Mochten de kosten boven de 50,00 Euro uitkomen, dan dient opdrachtgever direct op het verzoek van Dierenoppas Purmerend er voor zorg te dragen dat er per omgaande geld word overgemaakt naar Dierenoppas Purmerend.
Opdrachtgever dient eveneens te zorgen voor aanwezigheid van werkende apparatuur, voor zover deze nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Indien niet alle benodigde werkende apparatuur aanwezig is, zullen de werkzaamheden welke daarmee moeten gebeuren niet worden uitgevoerd, dit leidt echter niet tot restitutie     van de kosten voor deze werkzaamheden.
Art. 4
Indien een bezoek aan de dierenarts tijdens uw afwezigheid noodzakelijk is, wordt hiervoor naast het tarief van de dierenarts een bedrag van 10,00 Euro per uur in rekening gebracht voor het aantal uren dat we daaraan kwijt zijn, naar boven afgerond op halve uren.
Een bezoek aan de dierenarts zal altijd in overleg met u of met een door u aangewezen contactpersoon plaatsvinden, tenzij wij u en/of de aangewezen contactpersoon niet tijdig kunnen bereiken en het een noodgeval betreft, dan zullen wij zonder overleg en bezoek aan de dierenarts afleggen en worden de kosten hiervan u in rekening gebracht.
Mochten de kosten van de dierenarts boven de 100,00 Euro uitkomen, dan zullen we deze kosten alleen maken nadat er overleg heeft plaatsgevonden met u of uw contactpersoon, het bedrag dient dan direct door u of uw contactpersoon te worden voldaan.
Zijn de kosten lager dan 100,00 Euro, dan dienen deze direct, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de oppasperiode te worden voldaan.
Het adres van uw dierenarts dient bij ons bekend te zijn en eventuele dierenpaspoorten moeten op een vooraf afgesproken plek in uw huis klaar liggen.
Eveneens dient er een reismand aanwezig te zijn.
Art. 5
Wij zullen de grootst mogelijke zorg aan uw dieren en hun welzijn besteden.
Wij gaan ook zeer zorgvuldig om met uw gegevens, sleutels en huis, echter, wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade/kosten als gevolg van ziekte, overlijden of vermissing van uw dier, dan wel voor materiële schade in en om uw huis.
Art. 6
Wanneer u uw kat(ten) tijdens uw afwezigheid buiten wilt laten lopen, is dit geheel voor uw eigen risico.
Per bezoek zijn wij minimaal een half uur in uw huis aanwezig (afhankelijk van het aantal te verzorgen dieren), indien u kat zich dan buiten bevindt, kunnen wij niet controleren of het goed met hem/haar gaat.
Art. 7
Mocht u langer willen wegblijven dan de afgesproken periode, of door omstandigheden niet tijdig naar huis terug kunt keren, dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, echter uiterlijk op de dag van uw oorspronkelijke terugkeer. Ik zal dan indien mogelijk zo lang als noodzakelijk is op uw dieren blijven passen, echter ik kan hier geen garantie voor bieden en het dient dus altijd in overleg te gaan.
Uiteraard worden de extra oppaskosten hiervan, evenals eventuele extra kosten voor voeding, verzorgingsartikelen, medicijnen en schoonmaakmiddelen, bij u in rekening gebracht en deze dienen binnen 8 dagen na uw terugkomst te zijn voldaan.
Art. 8
Mocht 1 van uw huisdieren tijdens uw afwezigheid overlijden (wij hopen dit uiteraard nooit mee te maken), dan nemen we contact met u en/of uw contactpersoon op, zodat er overlegd kan worden hoe verder te handelen.
Art. 9
Annuleren:
- U kunt tot 6 weken (42 dagen) voor de 1e dag van de oppasperiode kosteloos annuleren.
- Bij annuleren van 41 dagen tot 21 dagen voor de 1e dag van de oppasperiode bent u 35% van het totale bedrag verschuldigd.
- Bij annuleren van 21 dagen tot 7 dagen voor de 1e dag van de oppasperiode bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd.
- Bij annuleren binnen 7 dagen voor de 1e dag van de oppasperiode bent u het gehele bedrag verschuldigd.
- Indien u later vertrekt, eerder terugkomt of vervangende zorg geregeld heeft op bepaalde dagen, vind er geen teruggave plaats.
Een dag begint hierbij op 00.00 uur ’s nachts.
Art 10
Bij overmacht door bijvoorbeeld ernstige ziekte, ongeval en geen vervanging van de opdrachtnemer, behoudt Dierenoppas Purmerend het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Eventuele reeds van u ontvangen betalingen ontvangt u dan volledig terug voor de dagen waarop er geen diensten geleverd konden worden.
Indien mogelijk zal Kattenoppas in overleg met u proberen vervangende zorg te regelen.
Aalscholverstraat 17   
1444 VP  Purmerend
telefoon 06 28 400 435
Terug naar de inhoud